landskap

Landskapet är nationens högsta beslutande organ. De ordinarie landskapen kallas för lagtima och äger rum två gånger per termin. Vid behov kan inspektorn, revisorerna eller 100 östgötar begära ett extra landskap, som då kallas urtima landskap. Det är på landskapen vi väljer ämbetsverkare, godkänner bokslut, diskuterar och röstar om stadgeändringar, och mycket mer. Efter varje landskap hålls det sittande sexa till självkostnadspris.

Alla medlemmar är välkomna!

ENGAGERADE

Alla som jobbar på nationen gör det ideellt (med undantag för de heltidsanställda kuratorerna, som får motsvarande CSN i arvode) och väljs av landskapet. Det är alltså studenterna själva som väljer vilka som ska styra nationen, och åt vilket håll den ska styras.

Kuratorerna är fyra studenter som på landskapets uppdrag tar ett års studieuppehåll för att jobba heltid på nationen, mer om dem hittar du på kontaktsidan.

Dessa skulle dock inte få så mycket att göra om det inte vore för alla engagerade studenter som med stort och smått bidrar till att nationen fortlever. Det är detta engagemang som ser till att vi fortsätter vara för studenter av studenter.

stadgar

Nationens första stadga antogs den 8 november 1646. Stadgarna kan liknas vid nationens konstitution, de beskriver vilka vi är och hur vi arbetar.

Senast stadgarna uppdaterades var vid landskapet den 4:e december 2019 Du kan läsa den senaste versionen av stadgarna som pdf här.