Som medlem i Östgöta nation får du tillgång till två typer av stipendier. Den ena kategorin är ett par mindre stipendier som förvaltas av nationen och tillsätts på landskapet. Den andra, större gruppen, utlyses av Uppsala Universitets stipendiekansli och tillsätts av nationens stipendienämnd. Varje år delar Östgöta nations stipendienämnd ut nära två miljoner (!) kronor i stipendier, så håll ögonen öppna efter nästa ansökningsperiod.

För frågor om våra stipendier kan du maila stipendienämnden på stipendienamnd@ostgotanation.se

Stipendieanslag vårterminen 2024

Östgöta nation utlyser följande stipendier och premier för vårterminen 2024. Notera att fler av Nationens stipendier endast går att söka vi universitets stipendiekansli.

Ansökningsblanketter kan hämtas här.

 

1 st Hjalmar Lundbergs romanska stipendium á 3 500 kr

Längd: 1 år

“Till student av Östgöta nation som ägnar sig åt studier i något av de romanska språken. Utdelas på vårterminen på förslag av professor i ämnet.”

1 st Hjalmar Lundbergs litteraturhistoriska stipendium á 3 500 kr

Längd: 1 år

“Till student av Östgöta nation som ägnar sig åt litteraturhistoriska studier. Utdelas på vårterminen på förslag av professor i ämnet.”

 

1 st Hammarstens stipendium á 5 000 kr

Längd: får innehas i 3 år, med 1 år prolongation

“Till medellös flitig student av Östgöta nation, dels till med stud., dels till stud. av vilken fakultet som helst.”

1 st Wiréns stipendium á 3 000 kr

 

Längd: 1-4 år

“Till lovande stud. av Östgöta nation med företräde för den som under ett år med framgång bedrivit zoologiska studier. Utdelas för ett år i sänder; Kan för specialstudier i zoologi utdelas för tre år. Ingen må innehav stipendiet i mer än fyra år”

1 st Sempler Wahlquist och Sylvans premium á 3 500 kr

Premiet skall tillsättas på vårens första lagtima landskap den 7:e mars.

Premiet är inofficiellt instiftat och saknar således statuter:

“Till stud. vid Östgöta nation som gjort sig förtjänt därav.”

 

Ansökan

Ansökan skall lämnas in med de handlingar man vill åberopa till förste kurator senast 19:e februari kl. 13.00, alternativt via mail till stipendienämnden (stipendienamnd@ostgotanation.se). Stipendiernas mottagare kommer att tillkännages på vårterminens första lagtima landskap den 7 mars. 

 

Stipendiesekreterare

Pua Landberg

stipendienamnd@ostgotanation.se