Som medlem i Östgöta nation får du tillgång till två typer av stipendier. Den ena kategorin är ett par mindre stipendier som förvaltas av nationen och tillsätts på landskapet. Den andra, större gruppen, utlyses av Uppsala Universitets stipendiekansli och tillsätts av nationens stipendienämnd. Varje år delar Östgöta nations stipendienämnd ut nära två miljoner (!) kronor i stipendier, så håll ögonen öppna efter nästa ansökningsperiod.

För frågor om våra stipendier kan du maila nationens stipendiesekreterare Christian Andersson: stipendienamnd@ostgotanation.se eller 1Q. 

Stipendieanslag VT21

Vid vårterminens första lagtima landskap tillsattes Hellviks premium à 5 000 kronor. Håll er uppdaterade via nationens anslagstavla och här på hemsidan för ytterligare utlysningar!