Östgöta nation har flest bostäder per aktiv medlem av alla nationer. Våra bostäder ligger i centrala Uppsala och finns i form av korridorsrum med egen dusch och toalett, dubletter och lägenheter med 1-4 rum.

För att kunna söka bostäderna behöver du vara medlem i nationen. För varje termin du är medlem får du ett bostadspoäng. Om du engagerar dig i nationen får du 1-2 bostadspoäng extra per termin! Läs mer här. När du är medlem kan du söka bostäderna på nationsgardarna.se.

Har du frågor om bostäderna kontakta intendent@ostgotabostader.nu, och har du övriga frågor om medlemskapet kan du kontakta 1q@ostgotanation.se.