Östgöta nations bibliotek

Biblioteket har sedan nationens grundande varit en väsentlig verksamhet för nationens medlemmar. Här kan du sitta och plugga om dagarna eller låna ett brett utbud av kurs-, skön- och facklitteratur.

Varje nations bibliotek har särskilda ämnesområden med aktuell kurslitteratur, och på Östgöta hittar du allt inom franska och engelska. Bibliotekets studieplatser är öppna varje vardag klockan 10-17, och våra bibliotekstider för boklån är tisdagar 17-18.

Bibliotekets inventarier

I nationens bokhyllor återfinns alla möjliga skrifter från 1600-talet och framåt, i form av böcker, magasin och planschverk. Om du undrar över beståndet kan du höra av dig till bibliotekarie@ostgotanation.se eller söka själv på nationernas gemensamma biblioteksdatabas, Argus.