Sånggripen är nationens kör. Sången ekar ljuvligt i våra lokaler på tisdagskvällarna då nationens kanske mest sånglystna medlemmar träffas. Sånggripen är en blandkör med cirka 40 medlemmar som tar in nya, glada sångare varje termin. Varje termin anordnas det traditionella körlägret. Under en helg lämnar vi vårt kära Uppsala för att intensivöva på dagen och festa på kvällen. Känner du för att sjunga, stå på scen och framträda på nationens gasquer och andra evenemang? Tveka då inte att ta kontakt med oss!

Vill du boka vår nationskör? Kontakta sanggripen@ostgotanation.se

Vill du sjunga med kören? Kontakta insjungning@ostgotanation.se