HISTORIA

Nationerna i Uppsala har en lång historia bakom sig och har sitt ursprung i att studenter från gemensam hembygd samlades för att hålla ihop med bekanta och hjälpas åt med t.ex. hemresor på sommaren. Östgöta nation, eller ÖG som det kallas i folkmun, tillhör de allra äldsta och även om det är svårt att säga exakt hur gamla nationerna är brukar vi östgötar räkna grundandet till den 8 november 1646, då de första stadgarna antogs. På den tiden såg nationen givetvis väldigt annorlunda ut, exempelvis var en av dess viktigaste funktioner att ordna med begravningar för östgötar som dog under studietiden. 

Under seklerna har Östgöta nation varit med om en mycket lång resa, från att ha varit en odräglig pina för universitetet till att bli en oumbärlig del i Uppsalas akademiska liv. En sak är dock konstant: nationen fortsätter efter 375 år vara en central del i många studenters tid i staden, numera även för den som inte är född i Östergötland.

nATIONSHUSET

Östgöta nations hus är bland de största av stadens 13 nationer och uppfördes i italiensk nyrenässans-stil efter att östgötarna på bästa studentikosa manér ägnat decennier åt att samla pengar till projektet. Bygget blev dock så dyrt att man strax efter att kung Oscar II invigt huset år 1885 blev tvungen att hyra ut större delen av lokalerna, bland annat till Uppsala studentkår.

Sedan invigningen har huset genomgått många renoveringar, till-och ombyggnationer. Väggar har öppnats och murats igen, trappor byggts till och rivits ner, man har till och med bytt ut hela taket i stora salen! Det är med andra ord ett hus i ständig förvandling, precis som resten av nationen. Till exempel lagar man numera mat i vad som en gång var referensbibliotek. Oavsett vad vi idag tycker om gångna generationers inverkan på huset innebär detta att varje kull östgötar som passerar genom huset lämnar sitt avtryck på det. Vilket blir ditt?

Som det ser ut idag rymmer huset lokaler för bred restaurang-och festverksamhet, bibliotek, replokal och mycket mer. Kronan på verket är självklart stora salen, där nationen bland annat har sina sittningar och sitt spex.

Sedan 2010 har nationen varit tillgänglighetsanpassad med ramp på framsidan av huset och hissar inuti huset så att även den i rullstol ska kunna ta del av verksamheterna.

Nationshuset står ännu idag som ett starkt kännetecken på Trädgårdsgatan, men åren har satt sina spår och vi är nu i behov av omfattande renoveringar. I samband med firandet av nationens 375-årsjubileum 2021 genomför vi en insamling till förmån för nationshuset, och uppskattar alla former av stöd. För mer information, se vår jubileumssida.