Januari

11: Inskrivningen öppnar

23: Verksamheterna öppnar

 

 

Februari

19: Recceklubb

13-19: Recceveckan

18: Reccegasque

Mars

14: Landskap I

 

April

15: Temagasque

Maj

1: Majmiddag

9: Landskap II

20: Vårbal