STYRELSENS ARBETE

Nationsstyrelsen jobbar löppande för förbättring av nationen. Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, två ledamöter och fyra ledamöter tillika utskottsordföranden. De utskott som finns i styrelsen är utskottet för utbildning, utskottet för verksamhets- och budgetstyrnin, utskottet för utredning och valutskottet. Mycket av styrelsens arbeten består av utredningar och långsiktiga projekt för nationens förbättring. I nuläget är exempel på detta utredningar om medlemskap samt att utveckla nationens ljud- och ljussystem.

Sedan oktober 2019 har östgötar möjlighet att föreslå nya ämbeten till nästa termin. Detta ska göras till nationsstyrelsens mars/oktober-möten. Underlag skickas in senast en vecka i förväg. Nationsstyrelsens protokoll är öppna att läsa för alla medlemmar, vill du läsa dessa eller veta mer om nationsstyrelsens nuvarande arbete; hör av dig till 1Q eller nationsstyrelsen, via nationsstyrelsen@ostgotanation.se.

Mötesdatum för verksamhetsåret HT20-VT21:

27:e augusti
23:e september
28:e oktober
18:e november
14:e december

20:e januari
24:e februari
24:e mars
21:a april
19:e maj
16:e juni