THE NATION
BOARD

The board's work

Nationsstyrelsen jobbar löppande för förbättring av nationen. Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, två ledamöter och fyra ledamöter tillika utskottsordföranden. De utskott som finns i styrelsen är utskottet för utbildning, utskottet för verksamhets- och budgetstyrnin, utskottet för utredning och valutskottet.

Sedan oktober 2019 har östgötar möjlighet att föreslå nya ämbeten till nästa termin. Detta ska göras till nationsstyrelsens mars/oktober-möten. Underlag skickas in senast en vecka i förväg. Nationsstyrelsens protokoll är öppna att läsa för alla medlemmar, vill du läsa dessa eller veta mer om nationsstyrelsens nuvarande arbete; hör av dig till 1Q eller nationsstyrelsen.

Höstens möten

27:e augusti
23:e september
28:e oktober
18:e november
14:e december