KONTAKTA OSS

Förste kurator

Hugo Jonsson
Medlemmar, administration & media

1q@ostgotanation.se
018-13 43 11

Andre kurator

Emma Andersson
Ekonomi & löner

2q@ostgotanation.se
018-13 43 12

Tredje kurator

Elise Ambec
Restaurang

3q@ostgotanation.se
018-13 43 13

Fjärde kurator

Simon Larsson
Lokaluthyrning, gasquer & parkering

4q@ostgotanation.se
018-13 43 14

Klubbmästare

Philip Maras
Klubb, släpp & Valborg

Klubbmastare@ostgotanation.se
018-13 43 13

FÖRSTE KURATORS EXPEDITIONSTIDER

Måndag, onsdag, fredag 11:00-13:00

Tisdag, torsdag 15:00-17:00

Lördag, söndag STÄNGT

KLUBBMÄSTARENS EXPEDITIONSTIDER

Tisdag, torsdag 15:00-17:00

Bostadsfrågor?

Mer information om nationens bostäder hittar du på www.ostgotabostader.nu

Du kan även höra av dig direkt till intendenten på intendent@ostgotabostader.nu eller 018-133818.

Inspektor
Pernilla Åsenlöf

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, efterträdde 2018 Kerstin Sahlin som nationens 35:e inspektor.
pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Stipendienämnden

Har hand om frågor om nationens stipendier, kontakta  på
stipendienamnd@ostgotanation.se

För knepigare frågor kan det vara smidigare att vända sig direkt till universitetets stipendiekansli: 
stipendier@uu.se

Sånggripen

Vill du sjunga med eller boka vår nationskör? Kontakta sanggripen@ostgotanation.se.

Proinspektor
Carl Svernlöv

Ordförande för Alumnföreningen. Adjungerad professor i associationsrätt, efterträdde 2018 Helene Lundkvist som nationens tredje proinspektor.
carl.svernlov@bakermckenzie.com 

Nationsvän
Martina Larson

Står tillgänglig för dig som vill ha någon att prata med. 
Telefon: 018-430 36 84 
martina.Larsson@svenskakyrkan.se.

Jämlikhetsgruppen

Om du vill kontakta jämlikhetsansvarig eller göra en incidentrapport. Kontakta de på jamlikhet@ostgotanation.se

Redaktionen för Nya Phosphoros

Om du vill skriva eller fota för nationens tidning, hör av dig till nyaphosphoros@ostgotanation.se.

FÖRSTE KURATORS EXPEDITIONSTIDER

FÖRSTE KURATORS EXPEDITIONSTIDER