ÖSTGÖTA GILLE

Östgöta Gille bildades den 8 november 1948 på initiativ av Östgöta
nations dåvarande inspektor professor Hjalmar Lindroth. I stadgarna
förklaras att Gillets uppgift är: ”Att sammanföra i staden varande östgötar
och andra som intresserar sig för Östergötland för att främja personlig
bekantskap, samt att underhålla känslan av samhörighet med och
intresse för den gemensamma hembygden”.

Östgöta Gille är en från Östgöta Nation fristående förening, men har
alltid haft ett nära samarbete med nationen. För att bli medlem behöver
man inte ha varit aktiv i Nationen, utan alla uppsalabor med anknytning
till, eller intresse för Östergötland är välkomna!

Gillet har idag ca 120 medlemmar och leds av en styrelse med en åldfru
eller ålderman som ordförande.

2018 firade Östgöta Gille sitt 70-årsjubiileum, och den årliga
högtidssammankomsten hölls på Östgöta Nation. Årets högtidstalare –
som alltid är en person med anknytning till Östergötland – var
Linköpingssonen Ulf Schöldström, jurist, diplomat och sen 2008
chefredaktör för den anrika satirtidningen Grönköpings Veckoblad.

Tidigare har bland andra landshövding Elisabeth Nilsson, JK Anna
Skarhed och skådespelerskan Marie Göranzon gästat oss vid den årliga
stämman med efterföljande middag i november.
Gillet arrangerar också varje år en vårutflykt till Östergötland, och ett
höstprogram i Uppsala.

Börjar längtan till hembygden göra sig påmind? Och skulle du vilja lära
känna fler östgötar i Uppsala som känner likadant? Välkommen då att
kontakta styrelseledamöterna för medlemskap och information!

Åldfru: Kerstin Hulter Åsberg E-post: kerstin.hulter.asberg@uu.se
Penningbroder: Roger Brandt E-post: ro.brandt@bahnhof.se
Skrivarsyster: Lena Redin E-post: lena.redin@gmail.com
Gillemor Ingrid Frenning E-post: Ingrid.a.frenning@gmail.com
Bisittare: Åsa Fast Aronsson E-post: asa.fast16@gmail.com

Östgöta nations förste kurator är styrelseledamot ex officio.