ÖSTGÖTA GILLE

Östgöta Gille bildades den 8 november 1948 på initiativ av Östgöta nations dåvarande inspektor professor Hjalmar Lindroth. I stadgarna förklaras att Gillets uppgift är:

”Att sammanföra i staden varande östgötar och andra som intresserar sig för Östergötland för att främja personlig bekantskap, samt att underhålla känslan av samhörighet med och intresse för den gemensamma hembygden”.

Östgöta Gille är en från Östgöta nation fristående förening, men har alltid haft ett nära samarbete med nationen. För att bli medlem behöver man inte ha varit aktiv i nationen, utan alla uppsalabor med anknytning till, eller intresse för Östergötland är välkomna!

Gillet har idag ca 90 medlemmar och leds av en styrelse med en åldfru eller ålderman som ordförande.

2023 firade Östgöta Gille sitt 75-årsjubileum, med bland annat högtidstal av östgötasonen Mattias Lundberg, professor vid Musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Tidigare har bland andra skådespelaren Aksel Morisse, landshövding Elisabeth Nilsson, JK Anna Skarhed och skådespelerskan Marie Göranzon gästat oss vid den årliga stämman med efterföljande middag i november. Gillet arrangerar också varje år en vårutflykt till Östergötland, och ett höstprogram i Uppsala.

Börjar längtan till hembygden göra sig påmind? Och skulle du vilja lära känna fler östgötar i Uppsala som känner likadant? Välkommen då att kontakta styrelseledamöterna för medlemskap och information!


Åldfru: Kerstin Hulter Åsberg, epost: kerstin.hulter.asberg@uu.se
Penningbroder: Roger Brandt, epost: ro.brandt@bahnhof.se
Skrivarsyster: Lena Redin, epost: lena.redin@gmail.com  
Gillemor: Åsa Fast Aronsson, epost: asa.fast16@gmail.com
Bisittare: Rickard Edfeldt, epost: rickard.edfeldt@jarfalla.se

Östgöta nations förste kurator är styrelseledamot ex officio.