Nationens föreningar

ALUMNFÖRENINGEN

Många är de som under sin studietid gjort nationen till sitt hem, och vi uppskattar när dessa människor vill hålla kontakten med oss. Därför finns Östgöta nations Alumnförening. Alumnföreningen ordnar regelbundet talarmiddagar, pubkvällar och andra aktiviteter. Störst är generationsgasquen som hålls var fjärde år. Alumnföreningen är dessutom utgivare av nationens minnesskrift Acta Ostrogothica, som publiceras vart femte år. 

För att få uppdateringar från ÖG Alumn rekommenderar vi att du registrerar dig på universitets alumnnätverk eller går med i Alumnföreningens Facebook-sida.

Dekadansen

Kapellet

Sånggripen

Spelföreningen

ÖGIF

Östgöta gille

Starta nytt?