Nya Phosphoros

Nationens tidning heter Nya Phosphoros och utkommer i fyra nummer per år, sedan 1964. Redaktionen söker ständigt nya skrivsugna som har något de vill dela med sig av. Är du en sådan kan du kontakta nyaphosphoros@ostgotanation.se.

Är du mest bara lässugen kan du komma in och läsa gamla exemplar som finns utanför 1Qs kontor.

Efter att i många år ha inkommit i de östgötska brevlådorna utkommer Nya Phosphoros numera enbart digitalt. Ni kan läsa det senaste exemplaret här: