Varför vi firar

2021 är ett väldigt speciellt år. Det är nämligen 375 år sedan Östgöta nation först blev ett andra hem för långväga studenter år 1646. Det gör oss är äldre än den svenska lagboken (1734), Marie Antoinette (född 1755) och första leveransen kaffe till Sverige (1685).

Genom åren har huset varit mötesplatsen för tusentals oförglömliga fester, livade spex och dåliga dansmoves. Generationer har hittat sina favoritmänniskor, i form av partners, kollegor och bästa vänner.

Jubileumsinsamlingen

Vår imponerande ålder medför dessvärre inte bara fantastiska berättelser. Nationshuset må vara yngre än nationen som helhet, men har fortfarande dryga 135 år på nacken. Få renoveringar har gjorts sedan huset byggdes; behovet därav blir större och tydligare för varje år som går. Nationen driver därför i samband med firandet en insamling.

knapp2

Insamlingens mål

Insamlingen har ett högt mål om 14 miljoner, men varje krona hjälper. Renoveringarna har gemensamt att de underhåller nationshuset, sänker energianvändningen och sparar nationen pengar.

Listat nedan är de renoveringar nationen planerar att genomföra om insamlingen möter sitt mål.

Renovering av fönster 

I dagsläget har nationen stora uppvärmningskostnader. Både vår ekonomi och miljön skulle i längden ha mycket att vinna på att installera en isoleringsruta i husets gamla tvåglasfönster.

Ventilation 

Nationens ventilationssystem renoverades senast på 60-talet, och möter inte de behov som finns idag. Eventuellt skulle en uppdatering av ventilationen kunna innefatta så kallad värmeåtervinning, vilket innebär att värmen som uppstår i nationsköket skulle kunna återanvändas.

Kök

Östgöta nation har två kök, och båda är centrala i sittningar, pubar och fik. Utan fungerande kök skulle nationen stå utan inkomster. De nödvändiga renoveringarna av köken skulle åtgärda utpekade arbetsmiljöproblem, och inkluderar bland annat nya köksmaskiner.

Stora salen

Nationens ögonsten, stora salen, har använts flitigt vid fester och firanden. Som följd har bland annat golvet blivit riktigt slitet.

Med renoveringen hoppas vi kunna byta golv, måla om, förgylla och konservera för att göra stora salen så storslagen som den ursprungligen var.

Trapphuset

Även sten slits efter hundratusentals fotsteg, och vår trapp har sett bättre dagar. Trapphuset renoverades senast på 90-talet. 

För att den ska återfå sin wow-effekt behöver vi renovera trappsteg, väggar samt räcken.

Fasadrenovering

Inte heller fasaden har renoverats sedan 90-talet, och även där har året haft sin gång. Tak, dörrar och väggar behöver renoveras efter att ha utstått elementen i snart 30 år.     

Sociala medier

Jubileumet finns nu närvarande på sociala för att ge alla östgötar en möjlighet att följa arbetet. Följ, gilla och kommentera för att hjälpa oss att involvera fler i firandet! Alltid @ogjubileum .

Nyhetsbrev

De nyheter som går ut på sociala medier går även att få på mejl. För den som är intresserad, vänligen mejla jubileum@ostgotanation.se och skriv “lägg till mig för nyhetsbrev”.