Kontakt

Kuratelet

Nedan följer kontaktuppgifter till nationens kuratel. Det är lättast att komma i kontakt med kuratorerna via e-post. Om du är osäker på vem du ska vända dig till är det oftast säkrast att höra av sig till 1Q.

1Q Helen Lenander
Har hand om medlemsfrågor, nations- och gästkort, marknadsföring och mycket annat.
Telefon: 018-134311
E-post: 1q@ostgotanation.se

Expeditionstider: Måndag, onsdag, fredag 11-13, tisdag & torsdag 16-18.

2Q Dennis Granberg
Ansvarar för nationens ekonomi. Hit vänder du dig med till exempel lönefrågor.
Telefon: 018-134312
E-post: 2q@ostgotanation.se 

3Q Alice Nordin
Är ansvarig för nationens restaurang- och klubbverksamhet.
Telefon: 018-134313
E-post: 3q@ostgotanation.se

4Q Martin Palmqvist
Har hand om nationens middagsuthyrningar och parkeringsplatser.
Telefon: 018-134314
E-post: 4q@ostgotanation.se

Inspektorerna

Sedan 1663 har varje nation en inspektor som ska övervaka verksamheten. Inspektorn väljs av studenterna, oftast utses en professor med anknytning till Östergötland. Dagens uppgifter för inspektoratet innefattar på Östgöta nation bland annat att vara ordförande för landskapet, representera nationen gentemot universitetet och vara en stöttepelare för studenterna.

Inspektor Pernilla Åsenlöf
Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, efterträdde 2018 Kerstin Sahlin som nationens 35:e inspektor.
E-post: pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Proinspektor Carl Svernlöv
Proinspektorn är inspektorns personliga suppleant i alla uppdrag. Adjungerad professor i associationsrätt, efterträdde 2018 Helene Lundkvist som nationens tredje proinspektor.
E-post: carl.svernlov@bakermckenzie.com 

Övriga kontaktuppgifter

Nationsvän Martina Larsson
Står tillgänglig för dig som vill ha någon att prata med.
Telefon: 018-430 36 84
E-post: martina.Larsson@svenskakyrkan.se.


Stipendiesekreterare Christian Andersson
Har hand om frågor om nationens stipendier, kontakta  på
E-post: stipendienamnd@ostgotanation.se

För knepigare frågor kan det vara smidigare att vända sig direkt till universitetets stipendiekansli: stipendiekansliet@uadm.uu.se

Bostäder

Mer information om nationens bostäder hittar du på www.ostgotabostader.nu.

Du kan även höra av dig direkt till intendenten på intendent@ostgotabostader.nu eller 018-133818.

Sånggripen

Vill du sjunga med eller boka vår nationskör? Kontakta sanggripen@ostgotanation.se.

Nya Phosphoros-redaktionen

Om du vill skriva eller fota för nationens tidning, hör av dig till nyaphosphoros@ostgotanation.se.

Hitta till oss

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18