Stadgar

Nationens första stadga antogs den 8 november 1646. Stadgarna kan liknas vid nationens konstitution, de beskriver vilka vi är och hur vi arbetar.

Senast stadgarna uppdaterades var vid landskapet den 7 mars 2017. Då ändrade landskapet ordet "landsman" till "östgöte" och ordet "ämbetsman" till "ämbetsverkare". Du kan läsa den senaste versionen av stadgarna som pdf här.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18