Stadgar

Nationens första stadga antogs den 8 november 1646. Stadgarna kan liknas vid nationens konstitution, de beskriver vilka vi är och hur vi arbetar.

Senast stadgarna uppdaterades var vid landskapet den 7 mars 2017. Då ändrade landskapet ordet "landsman" till "östgöte" och ordet "ämbetsman" till "ämbetsverkare". Du kan läsa den senaste versionen av stadgarna som pdf här.

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

1:e kurator

Karin Söderström
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

2:e kurator

Oskar Areskog
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

3:e kurator

Linnea Nord Heidtmann
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

4:e kurator

Felizia Andersson
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18