Organisation

Nationens högsta beslutande organ kallas för Landskapet. Landskapet är ett möte där alla medlemmar av nationen är välkomna att göra sin röst hörd i alltifrån budgetfrågor till vem som ska vara ansvarig för fredagsrestaurangen nästa termin. Ordinarie landskap äger rum två gånger per termin och efterföljs av en sexa, vi förenar alltså nytta med nöje!

Alla som jobbar på nationen gör det ideellt (med undantag för de heltidsanställda kuratorerna, som får motsvarande CSN i arvode) och väljs av landskapet. Det är alltså studenterna själva som väljer vilka som ska styra nationen, och åt vilket håll den ska styras.

Kuratorerna är fyra studenter som på landskapets uppdrag tar ett års studieuppehåll för att jobba heltid på nationen, mer om dem hittar du på kontaktsidan.

Dessa skulle dock inte få så mycket att göra om det inte vore för alla engagerade studenter som med stort och smått bidrar till att nationen fortlever. Det är detta engagemang som ser till att vi fortsätter vara för studenter av studenter.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18