Landskap

Härmed kallas alla medlemmar till Östgöta Nations andra lagtima landskap våren 2017 tisdagen den 9 maj kl. 18.00 i Stora salen.

Preliminär föredragningslista finns tillgänglig på nationens anslagstavla senast den 25 april. Efter landskapet serveras traditionell sexa till självkostnadspris.

 

Underlag inför Landskapet finner ni här:

Föredragningslista

Budget ht17-vt18

Borttagande av ämbeten i arbetsordningen

 

Välkomna

Karin Söderström

Förste kurator

OBS! Kom gärna en stund före kl. 18.00 och skriv upp er på röstlängden, så slipper ni vänta i kö och landskapet slipper vänta på kön.

Landskapet är nationens högsta beslutande organ. De ordinarie landskapen kallas för lagtima och äger rum två gånger per termin. Vid behov kan inspektorn, revisorerna eller 100 östgötar begära ett extra landskap, som då kallas urtima landskap. Det är på landskapen vi väljer ämbetsmän, godkänner bokslut, diskuterar och röstar om stadgeändringar, och mycket mer. Efter varje landskap hålls det sittande sexa till självkostnadspris.

Alla medlemmar är välkomna!

 

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

1:e kurator

Karin Söderström
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

2:e kurator

Astri Göransson
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

3:e kurator

Linnea Nord Heidtmann
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

4:e kurator

Viktor Eklund
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mon, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mon, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18