Landskap

LANDSKAP II

Härmed kallas alla medlemmar av Östgöta nation till nationens andra lagtima landskap för höstterminen 2018. Landskapet äger rum den 11:e december kl.18:00 i stora salen. Efter landskapet är det traditionsenlig sexa till självkostnadspris, recentiorer går gratis på sexan. Ta med legitimation och nationskort!

Här finner du föredragninslistan.

Välkomna

Johan Levén

Förste kurator

OBS! Kom gärna en stund före kl. 18.00 och skriv upp er på röstlängden, så slipper ni vänta i kö och landskapet slipper vänta på kön.

 

Landskapet är nationens högsta beslutande organ. De ordinarie landskapen kallas för lagtima och äger rum två gånger per termin. Vid behov kan inspektorn, revisorerna eller 100 östgötar begära ett extra landskap, som då kallas urtima landskap. Det är på landskapen vi väljer ämbetsmän, godkänner bokslut, diskuterar och röstar om stadgeändringar, och mycket mer. Efter varje landskap hålls det sittande sexa till självkostnadspris.

Alla medlemmar är välkomna!

 

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Johan Levén Elfving
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Viktor Nordkvist
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18