Huset

Östgöta nations hus är bland de största av stadens 13 nationer och uppfördes i italiensk nyrenässans-stil efter att östgötarna på bästa studentikosa manér ägnat decennier åt att samla pengar till projektet. Bygget blev dock så dyrt att man strax efter att kungen Oscar II invigt huset år 1885 blev tvungen att hyra ut större delen av lokalerna, bland annat till Uppsala studentkår.

Sedan invigningen har huset genomgått många renoveringar, till-och ombyggnationer. Väggar har öppnats och murats igen, trappor byggts till och rivits ner, man har till och med bytt ut hela taket i stora salen! Det är med andra ord ett hus i ständig förvandling, precis som resten av nationen. Till exempel lagar man numera mat i vad som en gång var referensbibliotek. Oavsett vad vi idag tycker om gångna generationers inverkan på huset innebär detta att varje kull östgötar som passerar genom huset lämnar sitt avtryck på det. Vilket blir ditt?

Som det ser ut idag rymmer huset lokaler för bred restaurang-och festverksamhet, bibliotek, replokal och mycket mer. Kronan på verket är självklart stora salen, där nationen bland annat har sina sittningar och sitt spex.

Sedan 2010 har nationen varit tillgänglighetsanpassad med ramp på framsidan av huset och hissar inuti huset så att även den i rullstol ska kunna ta del av verksamheterna.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18