Historia

Nationerna i Uppsala har en lång historia bakom sig och har sitt ursprung i att studenter från gemensam hembygd samlades för att hålla ihop med bekanta och hjälpas åt med t.ex. hemresor på sommaren. Östgöta nation, eller ÖG som det kallas i folkmun, tillhör de allra äldsta och även om det är svårt att säga exakt hur gamla nationerna är brukar vi på ÖG räkna grundandet till den 8 november 1646, då de första stadgarna antogs. På den tiden såg nationen givetvis väldigt annorlunda ut, exempelvis var en av dess viktigaste funktioner att ordna med begravningar för östgötar som dog under studietiden. 

Under seklerna har Östgöta nation varit med om en mycket lång resa, från att ha varit en odräglig pina för universitetet till att bli en oumbärlig del i Uppsalas akademiska liv. En sak är dock konstant: nationen fortsätter efter mer än 350 år vara en central del i många studenters tid i staden, numera även för den som inte är född i Östergötland.

 

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18