Biblioteket

I nationens bibliotek kan du koppla av en stund med en god bok, eller dra dig undan i ett hörn och plugga med några kursare.

Biblioteket har genomgått flera ombyggnationer men fått sin nuvarande utformning runt 1946 och är märkt av sin tid. Med det menar vi att det har en väldigt inspirerande miljö där det äldre studentarvet möter det nya i form av oss, dagens studenter och man kan riktigt andas in denna häftiga kombination.

Vi erbjuder även kurslitteratur i engelska och franska. Genom samarbetet med övriga nationer behöver du inte vara medlem i ÖG för att låna böcker hos oss – och vice versa! Bibliotekarierna är på plats varje tisdag 17-18 men biblioteket är öppet varje vardag från 10-18.

Argus är den gemensamma katalogen över bokbestånden vid nationerna i Uppsalas bibliotek. 

Biblioteket är förutom sin studiefrämjande funktion ett populärt tillhåll för såväl middagar som föreningar.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18