Arbete på gång

Budgetarbetet för verksamhetsåret ht 17-vt 18

Budgetarbetet för det nästkommande verksamhetsåret ska snart inledas och kommer att fortsätta under våren fram till dess att budgeten ska vara färdig och läggas fram på vårens andra lagtima landskap.

Budgetgruppen är i dagsläget i behov av fler medlemmar. Budgeten är ett av nationens viktigaste styrdokument och det är därför viktigt att budgeten är väl förankrad hos nationens medlemmar.

Medlem i Östgöta nation som är intresserad av att delta i budgetarbetet kan kontakta Torbjörn Kreuger, ordförande för nationsstyrelsens verksamhets- och budgetsstyrningsutskott på
telefonnummer 0768-957606 eller via mail till tobbe_kreuger@hotmail.com.

För mer information om budget och budgetarbete kan även nationstyrelsen kontaktas på nationsstyrelsen@ostgotanation.se.

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

1:e kurator

Karin Söderström
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

2:e kurator

Astri Göransson
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

3:e kurator

Linnea Nord Heidtmann
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

4:e kurator

Viktor Eklund
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mon, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

(Sommarstängt fr.o.m. 5 juni)

 

Expeditionstider

Mon, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

(Sommarstängt fr.o.m. 5 juni)