Arbete på gång

Budgetarbetet för verksamhetsåret ht 18-vt 19

Budgetarbetet för det nästkommande verksamhetsåret ska snart inledas och kommer att fortsätta under våren fram till dess att budgeten ska vara färdig och läggas fram på vårens andra lagtima landskap.

Budgetgruppen är i dagsläget i behov av fler medlemmar. Budgeten är ett av nationens viktigaste styrdokument och det är därför viktigt att budgeten är väl förankrad hos nationens medlemmar.

Medlem i Östgöta nation som är intresserad av att delta i budgetarbetet kan kontakta Astrid Nilsen-Moe, ordförande för nationsstyrelsens verksamhets- och budgetsstyrningsutskott via mail till a.nilsenmoe@gmail.com.

För mer information om budget och budgetarbete kan även nationstyrelsen kontaktas på nationsstyrelsen@ostgotanation.se.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18