Stipendier

Som medlem i Östgöta nation får du tillgång till två typer av stipendier. Den ena kategorin är ett par mindre stipendier som förvaltas av nationen och tillsätts på landskapet. Den andra, större gruppen, utlyses av Uppsala Universitets stipendiekansli och tillsätts av nationens stipendienämnd. Varje år delar Östgöta nations stipendienämnd ut nära två miljoner (!) kronor i stipendier, så håll ögonen öppna efter nästa ansökningsperiod.

 

STIPENDIEUTLYSNING 2019

 

1 st Hj. Lundgrens premie för studier i romanska språk å 5000 kr.

Till stud. av Östgöta nation som ägnar sig åt litteraturhistoriska studier resp. studiet av något eller några av de romanska språken. Utdelas på vårterminen på förslag av professor i resp. ämne.

 

2 st Hammarstens stipendium á 2000 kr.

Till medellös begåvad och flitig stud. av Östgöta nation, dels till med stud., dels till stud. av vilken fakultet som helst. Får innehas i tre år med möjlighet till ett års prolongation.

Ansökan: ansökan skall lämnas in med de handlingar man vill åberopa till 1Q Helen Lenander senast tisdagen den 2 maj kl. 18.00.

Ansökningsblanketten kan hämtas här.

 

 

 

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider (sommarstängt 7/6-25/8)

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider (sommarstängt 7/6-25/8)

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18