Mentorskapsprograrmmet

Östgöta nations Mentorsprograms syfte är att erbjuda studenter vid Östgöta Nation ett extra stöd under utbildningen och en hjälp in i yrkeslivet.
Programmet ska även bidra till att studenten står ännu bättre rustad att göra det bästa av sin framtid efter avslutade studier och individuellt finna en framgångsrik balans mellan karriärsambitioner och livssituation.

Programmet riktar sig till studenter som är aktiva vid Östgöta Nation. Mentorn är yrkesverksam och bjuder studenten på en arbetslunch minst en gång per termin. Mentorskapet fortgår så länge som mentor och adept finner det givande.

Studenten söker till programmet genom att fylla i en enkel ansökan på vår- respektive hösttermin. Urvalskriterierna är: Ämbetsverkare på ÖG, antal år som ämbetsverkare, antal år som inskriven på ÖG och tillgång på lämplig mentor. Antagna studenter till Mentorsprogrammet meddelas om antagning och mentorstilldelning senast 30 dagar efter recentiorsgasquen. Programmet är kostnadsfritt för Adepten.

Studenter som är intresserade av programmet kontaktar Mentorsprogramkoordinator Sigrid Berglund på mail: mentorskap@ostgotanation.se
Mentorer som är intresserade av att deltaga i programmet kontaktar Anders Westerholm, ledamot Förvaltningsnämnden, mail: anders.westerholm@wopab.se


 

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18