Östgöta Gille

Östgöta Gille i Uppsala är en från Östgöta Nation fristående förening. Gillet bildades den 8 november 1948 på initiativ av Östgöta nations dåvarande inspektor professor Hjalmar Lindroth. Enligt stadgarna har Gillet till uppgift att sammanföra i staden varande östgötar och andra som intresserar sig för Östergötland för att främja personlig bekantskap samt att underhålla känslan av samhörighet med och intresse för den gemensamma hembygden. Kort sagt: Alla med anknytning till Östergötland är välkomna!

Gillet har idag ca 120 medlemmar och leds av en styrelse med en åldfru eller ålderman som ordförande.

I november varje år har Gillet sin årsstämma med högtidssammankomst. Till denna inbjuds en högtidstalare med anknytning till Östergötland. År 2017 talade företagsledaren Lars G. Nordström under rubriken ”Humanisten från Linköping som blev bankdirektör”. Tidigare har bl.a. landshövding Elisabeth Nilsson, JK Anna Skarhed och skådespelerskan Marie Göranzon gästat oss. Gillet arrangerar vidare under året en vårutflykt till någon plats i Östergötland och ett höstprogram i Uppsala.

2018 FIRAR ÖSTGÖTA GILLE 70-ÅRSJUBILEUM!

Välkommen att kontakta styrelseledamöterna för medlemskap och information:

Ålderman Ulf Pettersson ulf.pettersson@igp.uu.se

Penningbroder Elving Gunnarsson Elving.Gunnarsson@gmail.com

Skrivarsyster Gunilla Ransbo gunilla.ransbo@moderna.uu.se

Gillemor Birgitta Milbrink birgittamilbrink@hotmail.com

Bisittare Ingrid Frenning ingrid.frenning@comhem.se 

Östgöta nations förste kurator är styrelseledamot ex officio.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Johan Levén Elfving
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Viktor Nordkvist
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18