Östgöta Gille

Östgöta Gille i Uppsala är en från Östgöta Nation fristående förening. Gillet bildades den 8 november 1948 på initiativ av Östgöta nations dåvarande inspektor professor Hjalmar Lindroth. Enligt stadgarna har Gillet till uppgift att sammanföra i staden varande östgötar och andra som intresserar sig för Östergötland för att främja personlig bekantskap samt att underhålla känslan av samhörighet med och intresse för den gemensamma hembygden. Kort sagt: Alla med anknytning till Östergötland är välkomna!

Gillet har idag ca 150 medlemmar och leds av en styrelse med en ”ålderman” som ordförande.

I november varje år har Gillet sin årsstämma med högtidssammankomst. Till denna inbjuds en högtidstalare med anknytning till Östergötland. År 2016 talade SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam under rubriken ”Från asylpolitik till äldrepolitik eller Från katapultstol till gungstol”. Tidigare har bl.a. landshövding Elisabeth Nilsson, JK Anna Skarhed och skådespelerskan Marie Göranzon gästat oss. Gillet arrangerar vidare under året en vårutflykt till någon plats i Östergötland och ett höstprogram i Uppsala.

Välkommen att kontakta styrelseledamöterna för mer information:

Ålderman Ulf Pettersson ulf.pettersson@igp.uu.se

Penning- och matrikelbroder Elving Gunnarsson elving.gunnarsson@fek.uu.se

Skrivarsyster Gunilla Ransbo gunilla.ransbo@moderna.uu.se

Gillemor Birgitta Milbrink birgittamilbrink@hotmail.com

Bisittare vakant

Östgöta Nations Förste Kurator är styrelseledamot ex officio.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Karin Söderström
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Oskar Areskog
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Linnea Nord Heidtmann
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Felizia Andersson
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18