Östgöta Gille

Östgöta Gille i Uppsala är en från Östgöta Nation fristående förening. Gillet bildades den 8 november 1948 på initiativ av Östgöta nations dåvarande inspektor professor Hjalmar Lindroth. Enligt stadgarna har Gillet till uppgift att sammanföra i staden varande östgötar och andra som intresserar sig för Östergötland för att främja personlig bekantskap samt att underhålla känslan av samhörighet med och intresse för den gemensamma hembygden. Kort sagt: Alla med anknytning till Östergötland är välkomna!

Gillet har idag ca 120 medlemmar och leds av en styrelse med en åldfru eller ålderman som ordförande.

2018 firade Östgöta Gille sitt 70-årsjubiileum, och den årliga högtidssammankomsten hölls på Östgöta Nation den 1 december. Årets högtidstalare - som alltid är en person med anknytning till Östergötland - var Linköpingssonen Ulf Schöldström, jurist, diplomat och sen 2008 chefredaktör för den anrika satirtidningen Grönköpings Veckoblad.  

Tidigare har bl.a. landshövding Elisabeth Nilsson, JK Anna Skarhed och skådespelerskan Marie Göranzon gästat oss. 

Gillet arrangerar vidare under året en vårutflykt till någon plats i Östergötland och ett höstprogram i Uppsala.

Välkommen att kontakta styrelseledamöterna för medlemskap och information:

Ålderman Ulf Pettersson ulf.pettersson@igp.uu.se

Penningbroder Lennart Kaplan lennart.kaplan@telia.com

Skrivarsyster Lena Redin lena.redin@gmail.com  

Gillemor Anna Sågvall-Hein anna.sagvall_hein@lingfil.uu.se 

Bisittare Ingrid Frenning ingrid.frenning@comhem.se 

Östgöta nations förste kurator är styrelseledamot ex officio.

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18