Alumn

Många är de som under sin studietid gjort nationen till sitt hem, och vi uppskattar när dessa människor vill hålla kontakten med oss. Därför finns Östgöta nations Alumnförening. Alumnföreningen ordnar regelbundet talarmiddagar, pubkvällar och andra aktiviteter. Störst är generationsgasquen som hålls var fjärde år. Alumnföreningen är dessutom utgivare av nationens minnesskrift Acta Ostrogothica, som publiceras vart femte år. 

För att få uppdateringar från ÖG Alumn rekommenderar vi att du registrerar dig på universitets alumnnätverk eller går med i Alumnföreningens Facebook-sida.

 

 

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Helen Lenander
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Alice Nordin
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18