Jul 21, 2017

Installation Samir Abu Eid


Östgöta nation valde att på landskap den 9 mars 2016 kalla Samir Abu Eid till hedersledamot vid nationen. Samir har dock inte möjlighet att närvara vid majmiddag eller gåsbal, eftersom han är stationerad utomlands. Vi har därför beslutat att installera honom under sommaren då han är hemma i Sverige.

Vi inbjuder härmed till installation av Samir Abu Eid som hedersledamot. Kvällen kommer att inledas med att Samir Abu Eid håller ett kortare föredrag. Därefter installeras han av inspektor. Installationen kommer att efterföljas av en enklare middag till självkostnadspris.

Datum: måndagen den 21 augusti 2017

Tid: kl. 19.00

Plats: Stora salen, Östgöta nation

Klädkod: Kavaj

Pris: Priset är preliminärt satt till 150 kr. Mer information om exakt pris och hur betalning ska ske kommer.

Anmälan sker till 1q@ostgotanation.se senast den 14 augusti. Om platserna tar slut kommer hedersledamöter, seniorer, alumnföreningens medlemmar och ämbetsverkare att prioriteras.

Trevlig sommar!

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

förste kurator

Johan Levén Elfving
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

andre kurator

Dennis Granberg
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

tredje kurator

Viktor Nordkvist
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

fjärde kurator

Martin Palmqvist
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mån, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18