Medlemsservice

Har du en fråga du inte får svar på här på hemsidan? Då är det oftast smidigast att höra av sig till kuratorerna, kontaktuppgifterna hittar du på kontaktsidan.

Rör din fråga utbildning? Då är det bäst att vända sig till universitetet eller din studentkår.

Uppsala Universitet

Uppsala Studentkår

Farmaceutiska Studentkåren 

Uppsala teknolog-och naturvetarkår

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

1:e kurator

Karin Söderström
1q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134311

2:e kurator

Astri Göransson
2q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134312

3:e kurator

Linnea Nord Heidtmann
3q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134313

4:e kurator

Viktor Eklund
4q@ostgotanation.se
+46 (0)18-134314

Besöksadress

Östgöta Nation
Trädgårdsgat. 15
753 09 Uppsala

Expeditionstider

Mon, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18

 

Expeditionstider

Mon, ons, fre 11-13

Tis, tors 16-18